تصویر استاد سیدعلی حق شناس- مسابقات تكواندو آزاد قهرمانی اروپا.


دورتموند/ اونا - (06/08/1379)

استاد علی حق شناس/ مسابقات تكواندو قهرمانی اروپا. آلمان 2000.منبع: وب سایت رسمی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی.