سازمان یافته ترین نهاد غیردولتی ورزشی در جهان هستیم.

    شریفی:سازمان یافته ترین نهاد غیردولتی ورزشی در جهان هستیم.

كسانی كه آرزوی فروپاشی كانون را داشتند، هرگز تصور نمی كردند در همان سال ها اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی از دل كانون بیرون آمده و پس از آن هم جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش و نهادهای دیگر وابسته، حلقه فعالیت آزادمردان ورزش ایران را به طور چشم گیری مستحكم و گسترده سازند.

جعفر شریفی عضو شورای مركزی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با بیان مطلب فوق در گفت و گو با پایگاه اینترنتی كانون تكواندوكاران ایران گفت:خدماتی كه نهادهای مدنی ورزش هم چون اتحادیه متخصصان و كانون تكواندوكاران به ورزش كشور ارائه داده اند بی نظیر بوده و در تاریخ ورزش كشوربه ثبت رسیده اند.

وی افزود: تاسیس اولین مدارس تكواندو در ایران،  برگزاری بی نظیر و تكرار نشدنی مسابقات قهرمانی، تاسیس اولین سبك آزاد تكواندو در ایران، تربیت هزاران هنرجو، ده ها قهرمان و مربی و داور و...، آن هم با حجم گسترده كارشكنی و بدون دریافت بودجه، این ها خدماتی است كه تا ابد بر تارك تكواندو ایران می درخشد. خوشبختانه جامعه تكواندو پس از سال ها سمپاشی و ترور شخصیت علیه كانون توسط افراد مشخص به حقانیت و صداقت این مجموعه تلاش گر و صادق پی برده است.

عضو شورای مركزی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی در پاسخ به این پرسش كه رمز موفقیت و پایداری اتحادیه و كانون را در چه ارزیابی می كند اظهار داشت: مدیریت اصولی و علمی، اعتقاد راسخ به اهداف تشكیلات و و به ویژه حفظ نظم سازمانی از عوامل اصلی پیروزی اتحادیه متخصصان و كانون تكواندوكاران ایران بوده است. من این را به جرأت می توانم  بگویم كه سازمان یافته ترین نهاد واقعی غیردولتی ورزش در جهان هستیم؛ گو این كه اگر درایت و هوشمندی سیدعلی حق شناس و ایستادگی مثال زدنی ایشان نبود، اساساً فاتحه كلیت نهادهای مدنی ورزش ایران سال ها پیش خوانده شده بود.

وی در ادامه گفت: در طی سال های گذشته بحران های پرشماری را پشت سر گذاشتیم، اما ناامید نشدیم و با یكدلی و اتحاد در در نبردی نابرابر و فرسایشی سربلند بیرون آمدیم و در حقیقت مدت ها است كه "شعب ابی طالب" را پشت سر گذاشته ایم.

رئیس كمیته داوران كانون تكواندوكاران در مورد شایعات اخیر مبنی بر همكاری كانون با برخی پیشكسوتان تكواندو اظهار داشت: بر اساس اسناد، كانون طلایه دار دفاع از پیشكسوتان است و بارها طی دوازده سال گذشته و به ویژه زمانی كه برخی، پیشكسوتان را زائده و مانع پیشرفت تكواندو می دانستند، این كانون بود كه پیشكسوتان را صاحبان اصلی تكواندو دانست و مصرانه خواستار رعایت حرمت آنان بوده است؛ ما از ابتدای آغاز به كار كانون با برخی پیشكسوتان ارتباط سازمانی داشته و داریم، ولی با برخی دیگر از پیشكسوتان و عزیزان ارتباطمان صرفاً دلی و عاطفی است و ارتباط تشكیلاتی نداریم.

منبع: پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران